JULEKALENDER: 24 dage, hvor du OPPER dit mindset – & dit salg

Raffcoaching logo

Brugs- & handelsbetingelser

Vil du vide mere om vores privatlivspolitik og GDPR så læs mere her.

 

Produkter og tjenester udbydes af:

RaffCoaching
V/ Alicia Raff
Ejbyvej 46, Ejby
4623 Lille Skensved
CVR nr. 32006620

Kontakt: Alicia@raffcoaching.dk eller tlf. 2062 2602

 

Betaling:

Betaling foregår forud for levering af produktet eller afholdelse af sessioner, kurser, workshops og forløb. Produkter købt via webshoppen eller link fra EasyMe kan betales med VISA eller Mastercard. 

Efter aftale kan forløb betales i rater. Din tilmelding er gældende ved betaling af første rate og er bindende. Har du købt forløbet via webshoppen vil de følgende rater automatisk blive trukket på dit betalingskort. Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Ved overtrædelse af en rates betalingsfrist stoppes forløbet øjeblikkeligt og kunden har ikke ret til kompensation eller tilbagebetaling af allerede betalte rater.

Efter betaling modtager køber en kvittering pr. e-mail. Det er købers eget ansvar at gemme denne kvittering.

Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Levering af produkter:

Din tilmelding til sessioner, kurser, workshops eller livehold er gyldig, når du har betalt.

1:1 sessioner afholdes på aftalt tidspunkt via telefon eller på adressen Ejbyvej 46, 4623 Lille Skensved eller via Skype, medmindre andet er aftalt. Større kurser eller arrangementer afholdes på lokation oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

Online produkter bliver leveret digitalt pr. e-mail, med beskrivelse af hvordan du kommer i gang eller hvordan du kan downloade produktet.
Online produkter leveres når betalingen er gennemført og virksomheden har modtaget betalingen. Typisk sker leveringen i løbet af få minutter, men i særlige tilfælde kan der gå 1-5 hverdage efter betaling.

Det er købers ansvar at sikre at sælger modtager købers korrekte e-mailadresse og sælger kan ikke tage specielle forholdsregler eller holdes ansvarlig hvis e-mails fanges af spamfiltre eller ikke kommer frem grundet dysfunktionelle e-mailadresser. Opleves problemer så kontakt: alicia@raffcoaching.dk

Fortrydelsesret:

Der er ikke fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket. Det samme gælder for 1:1 sessioner, når disse betales umiddelbart inden afholdelse.

EU-kommissionens online klageportal, kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
ODR. Online klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive email-adressen alicia@raffcoaching.dk

Rettigheder:

Alle rettigheder til leverede produkter, digitale som fysiske, tilhører Alicia Raff (RaffCoaching). Ved køb opnås en personlig licens, som kun må anvendes af køber selv. Produkterne må i ingen tilfælde videredistribueres til andre eller bruges i undervisningsøjemed, uden forudgående aftale, kontakt alicia@raffcoaching.dk

Alt indhold benyttes på eget ansvar og gældende lovgivning indenfor områder der rådgives i, er altid gældende forud for alt andet.

Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Sælger forpligter sig ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit, til evig tid, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til.

Alle produkter og abonnementer er omfattet af loven om ophavsret.

Afbud, ferie og sygdom:

1:1 sessioner: Ved afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan sessionen rykkes til et andet tidspunkt. Ved afbud senere end 24 timer før sessionens start refunderes sessionen ikke. Alle coachingforløb betales inden forløbets start.

Forløb, events og klippekort: Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs.

Hvis sælger grundet sygdom eller andet bliver nødsaget til at aflyse en del af forløbet, refunderes et beløb svarende til det antal sessioner, du har tilbage.

Ved længerevarende forløb, udvides forløbets længde, sådan at det antal sessioner, der er indeholdt i forløbet med rimelighed bliver afholdt, trods udskydelse pga. ferie. Hver session aftales individuelt og både køber og sælgers ferie planlægges og tilgodeses. Dog kan forløb maksimalt forlænges med halvdelen af forløbets oprindelige længde. Altså er et forløb anslået afholdt over 3 måneder kan forløbet grundet ferie forlænges og afholdes over 4,5 måned, med samme antal sessioner som beskrevet.

Ved live-events, foredrag eller weekendophold er tilmeldingen bindende, dog kan afbestilling finde sted indtil 14 dage før kursusstart, mod et administrationsgebyr på 250 kr. Der tilbagebetales ikke penge for kursusdage hverken som følge af sygdom eller andet fravær ved senere afbestilling.

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et af mine kurser, en workshop eller et livehold, skal du give mig besked på alicia@raffcoaching.dk

Du kan ikke afmelde dig kurser, workshops eller livehold, når der er under 14 dage til første undervisnings dage. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til RaffCoaching (Alicia Raff).

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevn